Αλλαγές ή επιστροφές δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν για το λάθος ευθύνεται η εταιρία.